המלצות- בניית הסכמות

״
בין אנשי הצוות ובין עצמם התקיימו חילוקי דעות מקצועיים ואישיים אשר השפיעו על עבודתו השוטפת. בפגישת ההיכרות עם צוות המרכז עלה כי אחת הבעיות בצוות הינה העדר חזון משותף והעדר תיאום ציפיות וחלוקת תפקידים מוגדרת. עלה צורך בקיום תהליך מכבד ומשתף בין כל חברי הצוות המוביל במהלכו יגובש חזון הארגון. דבר זה ניתן לביצוע במסגרת תהליך בניית הסכמות שמתבצע במרכז. יו"ר הארגון כתבה לנו בסיום התהליך את הדברים הבאים: "אני מוצאת לנכון לציין את הערכתי הרבה למנחה, על עומק המחשבה, הבנת קהל היעד, פתיחות, הקשבה, ומתן ניתוח מעמיק לנעשה בצוות. התרומה של העשייה הביאה את הארגון לידי שינוי לשביעות רצוני".