שירותים

תהליך ידידותי וולונטארי

הגישור מאפשר לפתור סכסוכים בהסכמה, במהירות ובעלות נמוכה, תוך העצמת הצדדים

קרא עוד

הכרעה מחוץ לבית משפט

התהליך של בבוררות מתאים בנסיבות שהצדדים מעדיפים שגורם שלישי ניטראלי יכריע בסכסוך

קרא עוד

דין תורה

בדין תורה, דיינים מומחים בעלי ניסיון יכריעו בסכסוך לפי דין תורה ומסורת המשפט העברי 

קרא עוד

בדיקת הטיעונים של כל צד 

התהליך מאפשר תקשורת ישירה בין הצדדים תוך כדי הערכה ניטראלית של הטיעונים של כל צד

קרא עוד

הנעת תהליך של שינוי

לעיתים, מתברר כי שורשיו של הסכסוך עמוקים יותר מהנחזה לעין, בעיקר בסכסוכים משפחתיים וזוגיים

קרא עוד

כלים לשיפור התקשורת 

המאמן יקנה כלים לצד אחד או לשני הצדדים למימוש מטרותיהם וליצירת תקשורת אפקטיבית יותר

קרא עוד