בתי ספר

תרבות הדיבור כערך בית ספרי

עמק השווה מציע תכניות חינוכיות לקהילת בית הספר על כל מרכיביה. מטרת התכניות היא לקדם את הדיאלוג, מיומנויות ההקשבה, מניעת הסכסוכים וקידום שיתופי פעולה בין כל הקהלים של בית הספר. הפעילות מיועדת למורים, תלמידים והורים.