וועדי הורים

תרבות הדיבור כערך משפחתי

עמק השווה מציע ערבי הסברה לוועדי הורים בכל המוסדות – מגן ילדים עד בתי ספר תיכון. אנו מציגים את חזון המרכז ושירותיו, ובוחנים ביחד דרכים אפשריות לשיתוף פעולה מול הורים נוספים ו/או הורים ותלמידים ביחד. בנוסף, המרכז מציע סדנה מיוחדת להקניית כלים יעילים לתרבות דיבור ונתיבי התקשורת בין הורים ומתבגרים.