בתי כנסת

הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו 

המסורת היהודית עשירה במקורות העוסקים ביישוב סכסוכים. כבר במסכת אבות, הלל לימד אותנו להיות "מתלמידיו של אהרון הכהן – אוהב שלום ורודף שלום". עמק השווה מציע ערבי עיון לחברי הקהילה. ערבים אלו משלבים שיעור תורני עם מראי מקומות והרצאת מבוא לשפה הגישורית.