בוררות אזרחית

הכרעה מחוץ לבית משפט

התהליך של בבוררות מתאים בנסיבות שהצדדים מעדיפים שגורם שלישי ניטראלי יכריע בסכסוך

בתהליך הבוררות צד שלישי מכריע בסכסוך. הבוררות מבוססת על הסכם אשר קובע את מאפייני הבוררות ואת זהותו של הבורר, מעין שפיטה פרטית. היתרון המרכזי של הבוררות הוא היעילות של ההליך- הכרעה תוך פרק זמן קצר יחסית. כמו כן, נהנה ההליך מחיסיון שלא קיים בהליכים שיפוטיים רגילים.

הצדדים, בהכוונה של צוות עמק השווה, בוחרים את הבורר על פי מקצועו ואופי הסכסוך. צוות המומחים בעמק השווה, יכול להפנות את הצדדים לבורר שיכריע בסכסוך כולו, או לחילופין, להכרעה באותן סוגיות שהצדדים לא הצליחו ליישב בתהליך גישור.