הערכה ניטראלית

בדיקת הטיעונים של כל צד 

התהליך מאפשר תקשורת ישירה בין הצדדים תוך כדי הערכה ניטראלית של הטיעונים של כל צד

בהערכה ניטראלית, צד שלישי המתמחה בתחום הוויכוח, יעריך את החוזקות ואת החולשות של טיעוני הצדדים. זהו הליך מובנה שיכול לחדד את הנושאים השנויים במחלוקת ולתת סוג של משוב או בוחן מציאות לשני הצדדים.  ההערכה שתינתן איננה מחייבת את הצדדים, אך יכולה לסייע לצדדים לעמוד נוכחה מול המציאות, לשער את העלויות של המשך ניהול התהליך בבית המשפט ולקרבם למציאת פתרון מחוץ לכותלי בית המשפט. צוות המומחים בעמק השווה יכול להפנות את הצדדים לאנשי מקצוע בעלי הכשרה מיוחדת.