טיפול קצר מועד

הנעת תהליך של שינוי

לעיתים, מתברר כי שורשיו של הסכסוך עמוקים יותר מהנחזה לעין, בעיקר בסכסוכים משפחתיים וזוגיים

לעיתים תוך כדי התהליך ליישוב הסכסוך, מתברר כי שורשיו של הסכסוך עמוקים יותר מהנחזה לעין. הדבר בדרך כלל בא לידי ביטוי בסכסוכים משפחתיים וזוגיים. ייתכן שאחד הצדדים או שניהם יכולים להיעזר בליווי טיפולי או ייעוצי לצד ההליך ליישוב הסכסוך על מנת לצלוח אותו באופן טוב יותר. בנסיבות כאלו, על הצדדים לקבל החלטה אם להיכנס לתהליך מעמיק יותר, על מנת לרדת לשורשיו של הסכסוך, ובכך לקדם את יישובו. צוות המומחים בעמק השווה יוכל להמליץ על מטפלים ויועצים בעלי ניסיון המתמחים בתחומים הרלוונטיים לסכסוך.