תהליכים המבוססים על הכרעה מתנהלים בסיוע של בורר או דיין.

בעמק השווה, תוכלו לבחור את סוג הבוררות המתאימה לכם-- בוררות אזרחית או בוררות תורנית (דין תורה).  בעמק השווה, נסייע לשני הצדדים לאתר בורר שיהיה מוסכם על שניהם ויתאים מבחינה מקצועית להכרעה בסכסוך שביניהם.

בניגוד למגשר, הבורר או הדיין מוסמכים לתת הכרעה, המחייבת את השני הצדדים. בפתח התהליך, שני הצדדים חותמים על "הסכם בוררות" אשר נותן לפסק הבורר תוקף חוקי מחייב, בדומה לפסק דין של בית משפט.

בוררות אזרחית
הבוררים העובדים בשיתוף פעולה עם עמק השווה הם אנשי מקצוע עם התמחות בתחום הסכסוך – מקרקעין, צרכנות, יחסי עובד-מעביד, יחסי שכנות ומשפחה, נושאים עסקיים ועוד. אנו נסייע לכם לבחור בורר המתאים לסכסוך שלכם.

 

בוררות תורנית
בבוררות תורנית, ההכרעה תהיה על פי מסורת המשפט העברי, ובמסגרת חוק הבוררות. גם כאן, נסייע לכם לאתר דיין-בורר, שיוכל לתת מענה מתאים לסכסוך.