בתהליך של הערכה ניטראלית, הצדדים פורסים את טענותיהם בצורה לא פורמאלית מול איש מקצוע המתמחה בתחום המחלוקת במגמה לחדד את הנושאים השוניים במחלוקת.

בניגוד לבורר, חוות הדעת הניתנת בתהליך של הערכה ניטראלית איננה מחייבת את הצדדים.
המטרה של הערכה ניטראלית הינה לחדד את הנושאים השנויים במחלוקת ולהניע תהליך של דו-שיח בין הצדדים.