כלים לשיפור התקשורת 

המאמן יקנה כלים לצד אחד או לשני הצדדים למימוש מטרותיהם וליצירת תקשורת אפקטיבית יותר

תחום האימון רלוונטי בעיקר לסכסוכים בעלי רקע זוגי אשר פניהם לאו דווקא לפירוד. באמצעות הליך של אימון יוגדרו הצרכים והמטרות של הצדדים. המאמן יקנה לצדדים כלים שיסייעו בידם לממש את יכולתם להשיג את מטרותיהם, וליצור תקשורת אפקטיבית יותר. במסגרת עמק השווה, האימון ממוקד בנושאים שהינם לתועלת ניהול ויישוב הסכסוך.